Lymfatické masáže působí na tělo tím, že stimulují lymfatický systém a zlepšují jeho funkci. Při masáži dochází k rozproudění lymfy a jejímu odvodu z těla. Tím se zvyšuje prokrvení, zlepšuje se lymfatický oběh a odstraňují se z těla toxiny, záněty a nadbytečná tekutina123. Lymfatická masáž je specifická technika masáže, která podporuje přirozený odtok lymfy. Může být buď částečná nebo celková a má pozitivní účinky na lidský organismus. Patří sem například drenážní účinek, který odvádí přebytečnou vodu z těla, detoxikační účinek, který odstraňuje toxiny a zbytky metabolických procesů, a regenerační účinek, který zkracuje rekonvalescenci po úrazech a operacích1